O akrobacii

Letecká akrobacie je extrémní sport, kdy se piloti snaží o velmi přesné pohyby v trojrozměrném prostoru při rychlostech i více než 400 km/hod a to současně za působení obrovských a rychle se měnících přetížení (odstředivé síly dosahují až desetinásobku zemské přitažlivosti). Jde o neustálé posouvání hranic lidských možností s pomocí strojů, patřícím k tomu technicky nejlepšímu, co člověk v letectví dosud vynalezl. Tím je dána také velká finanční náročnost tohoto sportu a riziko vyplývající z mimořádné zátěže pilotů i jejich strojů.