Videa

O akrobacii

Letecká akrobacie je extrémní sport, při kterém se piloti vystaveni obrovským silám přetížení (běžně až desetinásobku své hmotnosti) snaží v trojrozměrném prostoru při rychlostech leckdy převyšujících 400 km/hod. o přesné pohyby se stroji technicky patřícími k tomu nejlepšímu, co člověk v letectví dosud vynalezl.

Je to snaha o posunutí hranice lidských možností vpřed s pomocí nejmodernější techniky. Samozřejmě je s tím spojena velká finanční náročnost tohoto sportu a riziko z extrémní zátěže pilotů i strojů. Právě proto je letecká akrobacie celosvětově považována za královnu leteckých sportů.