Ohlédnutí za sezónou 2009

Ceská škola letecké akrobacie v podání našich reprezentantu všech výkonnostních kategorií slavila v letošní sezóne výrazné úspechy hned na nekolika mezinárodních kolbištích, a tak je více než vhodné odhlédnout se za práve završenou sezónou.

Přemysl Vávra, kategorie Unlimited (motorová a kluzáky):

Pro mne byl překvapením především nový koncept Světových leteckých her, které se postaraly o zvýšení atraktivity letecké akrobacie, a to využitím méně tradičních nástrojů – u kluzáků nově disciplína freestyle s létáním na hudbu a s využitím dýmovnic.

WAG 2009 názorně ukázaly směr, jímž by se akrobacie měla v budoucnosti ubírat.