Partneři

Jako jiné sporty i závodní letecká akrobacie je dnes úzce spojena s reklamou a prezentací reklamních partnerů a sponzorů.

Nabídka pro generálního partnera reprezentace

Exklusivní umístění loga, resp. reklamy:

 • na křídlech a trupech hlavních soutěžních letadel
 • na kombinézách pilotů
 • na vozidlech reprezentačního družstva
 • na hlavních reklamních panelech
 • na webových stránkách reprezentačního družstva

Prezentace generálního partnera:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech v ČR i zahraničí
 • na tiskových konferencích, v tisku, televizních pořadech, atd.
 • předvedení ukázek letecké akrobacie na význačných akcích generálního partnera
 • pro VIP osoby generálního partnera možnost mimořádného zážitku na palubě akrobatického letounu řízeném nejzkušenějšími českými akrobaty
 • požnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera
 • VIP vstupenky na vybrané letecké akce (soutěže, letecké dny, atd.)
 • účast úspěšných pilotů české reprezentace na akcích generálního partnera
 • účast zástupců generálního partnera nereprezentačních akcích

Nabídka pro hlavní partnery reprezentace

Atraktivní umístění loga, resp. reklamy:

 • na trupech hlavních soutěžních letadel
 • na kombinézách pilotů
 • na vozidlech reprezentačního družstva
 • na reklamních panelech
 • na webových stránkách reprezentačního družstva

Prezentace hlavních partnerů:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech v ČR i zahraničí
 • na tiskových konferencích, v tisku, televizních pořadech, atd.
 • předvedení ukázek letecké akrobacie na význačných akcích hlavních partnerů
 • pro VIP osoby hlavních partnerů možnost mimořádného zážitku na palubě akrobatického letounu řízeném nejzkušenějšími českými akrobaty
 • možnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera
 • volné vstupenky na vybrané letecké akce (soutěže, letecké dny, atd.)

Nabídka pro partnery reprezentace

Umístění loga, resp. reklamy:

 • na trupech soutěžních a tréninkových letadel
 • na kombinézách pilotů
 • na webových stránkách reprezentačního družstva

Prezentace partnerů:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech
 • předvedení ukázky letecké akrobacie na významné akci partnera
 • možnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera

Nabídka pro partnera reprezentanta

Umístění loga, resp. reklamy:

 • na trupu soutěžního a tréninkového letadla vybraného reprezentanta
 • na kombinéze pilota – reprezentanta
 • na webových stránkách vybraného reprezentanta

Prezentace partnera:

 • na zahraničních soutěžích
 • na mistrovství ČR v letecké akrobacii
 • na leteckých dnech
 • předvedení ukázky letecké akrobacie na významné akci partnera
 • možnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro potřebu partnera

Finanční podmínky spolupráce

Přesné finanční podmínky partnerství závisejí na konkrétních nárocích partnera a požadovaném rozsahu reklamy a proto jsou věcí dohody.

Rámcové nároky pro jednotlivé kategorie partnerství:

Generální partner reprezentace od 5,0 mil Kč/rok
Hlavní partner reprezentace od 3,0 mil Kč/rok
Partner reprezentace od 150 tis. Kč/rok
Partner reprezentanta od 150 tis. Kč/rok

Ve spolupráci s Vašim marketingovým a PR oddělením lze navrhnout optimální skladbu mediálního působení a dosáhnout tak maximalizace příspěvku tohoto partnerství k pozitivnímu vnímání Vaší společnosti veřejností.

Na spolupráci se těší

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR, o. s.
Letiště Moravská Třebová
569 32 Staré Město

tel.: +420 461 312 310
fax: +420 461 312 536
e-mail: lsc@mtrebova-city.cz
web: www.lsc.cz

Kompletní informace a nabídka spolupráce ke stažení

Exklusivní umístění loga, resp. reklamy na křídlech a trupech hlavních soutěžních letadel